Virüs Yakalayıcı DNA Origamileri!

Virüslerle fazlasıyla haşır neşir olduğumuz şu zamanlarda; Münih Teknik Üniversitesinden bir grup araştırmacı tarafından gerçekleştirilen DNA origamileri, küçük virüsleri kolayca kıskacı altına alıyor! Özellike virüse karşı olan tedavi yetersizliklerinin önüne geçmek isteyen bilim insanları, klasik virüs inhibitör maddelerin sentezi yerine nano-boyuttaki virüs kıskaçlarını üretmeyi başardılar. Çünkü bakterilere kıyasla bir metabolizmaya sahip olmayan virüsler, tedavi üretme […]

ZEKA’NIN KAYNAĞI

Şartlı genler” olarak bilinen bir gen kategorisi var. Ve bu genlerin bazı durumlarda sadece anneden, bazı durumlarda da sadece babadan geçebildiği biliniyor. Zekanın ise sadece anneden alınan şartlı genler grubu içinde olduğuna inanılıyor.  Araştırmacılar, fare beyinlerinin altı farklı bölümünde, beslenme alışkanlıklarından hafızaya kadar farklı bilişsel işlevleri kontrol eden ve sadece anne ya da sadece baba […]

Nonİnvaziv Glikoz Ölçüm Cihazı

Sağlık alanında yaşanan teknoojik gelişmeler hayatımızı her geçen gün daha fazla etkilemekte. Etkili teknolojilerin tanı-tedavi süreçlerine katkıları bu teknolojilerin hayatımıza katkısını da arttırmakta. Penn State Üniversitesi araştırmacıları da bu yeniliklerden birine imza attılar. Ter içindeki glikoz seviyelerini ölçen, invaziv olmayan sensör geliştirmeyi başardılar. Bu sensör, lazerle indüklenen grafen ve terdeki çok küçük glikoz seviyelerini enzim […]

Mucizevi “CAR-T” tedavisi ile kanseri yenmek mümkün mü?

CAR-T “Chimeric Antigen Receptor” taşıyan T hücrelerdir. B-lenfosit antijeni CD19 kronik lenfositer lösemi gibi bazı lösemi tiplerinde belirginleşmektedir. Bu tedavinin asıl hedefi ise B lenfositlerinin CD19 antijenine otomatik olarak bağlanan molekülün inşasını yapmaktır. Sonrasında molekül laboratuvar ortamında çoğaltarak hastaya intra venöz (iv) olarak verilmektedir. Böylece T lenfositler hedefteki tümörü yok edebilir. Tabi bu mesele anlatıldığı […]

Ucuz ve Dokunma Duyarlı Şişirilebilir Nöroprotez Eller!

MIT ve Shangai Jiao Tong Üniversitesinden araştırmacılar, üst ekstremite amputelerinde kullanılması amacıyla herkes tarafından kolayca temin edilebilecek bir şişirilebilir nöroprotez robotik el tasarladılar. Daha önceki robotik cihazlardan farkı hem daha yumuşak hem de şişirilebilir olmasıdır. Araştırmacılar, özellikle maddi sıkıntılar yaşayan çeşitli ülkelerdeki insanların bu teknolojiden kolaylıkla yararlanabileceğini düşünüyorlar. Nöroprotezler son zamanlarda çeşitli ampute edilmiş uzuvların […]

STRESİN NÖROPLASTİSİTE’YE ETKİSİ

Kavram Olarak Nöroplastisite Yunancadaki “plaistikos” terimine dayanmakta olan nöroplastisite kavramı, şekillendirmek, biçim vermek anlamında kullanılmakta olup, insan vücudu açısından merkezi sinir sisteminin çevresel değişimlere karşı uyum gösterebilme yeteneğini ifade etmektedir. Yani insan beynindeki nöronların ve bunlar arasındaki bağlantı noktaları olan sinapsların vücudun içinden ya da dışından gelen uyaranlara bağlı olarak oluşturdukları işlevsel ve yapısal değişikliklerdir. Beyin hücrelerinin değişim gösterebilme yetisine kısaca nöroplastisite denilmektedir. Yaklaşık […]

Yapay Hücreler Nedir? Ne İşe Yararlar?

Sentetik biyolojiyi geniş çapta, yapay biyolojik yolların, organizmaların, enzimlerin yeniden tasarlanıp üretilmesine dayanan ve hızla gelişen bir çalışma alanı olarak tanımlayabiliriz. Bu alanda yapılan çalışmalar Tıp alanına da büyük oranda katkı sağlamakta. Buna örnek olarak yapay hücreleri verebiliriz. Yapay hücreler esas olarak, lipozomlardan oluşan hücre zarı ve protein, DNA, metabolitler gibi saflaştırılmış hücresel bileşenlerden oluşuyor. […]

DOKTORUNUZ SADECE BİR TELEFON UZAĞINIZDA

Teknolojinin çağımızın vazgeçilmez bir unsuru olduğu yadsınamaz bir gerçekken bunun sağlık sektörüne yansımaması da düşünülemezdi. Korona virüs salgınıyla da gerçek olmaktan da öte bir zorunluluk hatta bir gereksinim oldu. Teletıp neydi öyleyse kısaca bir değinelim.  Teletıp, sağlık hizmetlerine olan erişimi teknolojik imkanları kullanarak arttırmak olarak açıklanabilir. Yani tıp ve teknolojinin halka sunum noktasında ki kesişim […]

Yeni Teknoloji: İşi Bittikten Sonra Kendiliğinden Vücuttan Atılan Kalp Pilleri!

Geçtiğimiz günlerde Northwestern Üniversitesi araştırmacıları ve iş birlikçilerinin ortak yürüttüğü bir projede; herhangi bir enerjiye ihtiyaç duymaksızın çalışan, kablosuz ve işlevini gördükten sonra vücut içerisinde zararsız maddelere çözünüp kolayca dışarı atılabilen bir kalp pili tasarlandı! Kronik ve akut kalp hastalıkları yıllardır insanlığın ana ölüm sebebini oluşturmakta. Çoğu kalp rahatsızlığından sonra, ritim bozukluğu ve kalp krizi […]

POZİTİF DÜŞÜNMENİN GENLERE ETKİSİ

Hastalıkları kendimize, aynı diğer insanları çektiğimiz gibi paralel inanç sistemleri aracılığıyla çekeriz. Bir virüs, bakteri, maya veya mantar bile, aynı inanç sistemine sahip olduğumuzda bize çekilecek ve bize bağlanacaktır. Kendimize dikkatlice bakalım. Parazit enerjilerle kendimize neleri çektiğimizin bilincinde olalım. Vianna Stibal(Thetahealing tekniğinin kurucusu) Genlerin işleyişi nasıldır? Vücudumuzda, genlerimizde yazılı olmayan hiçbir şey gerçekleşmez. Ne mutlu […]

Aramak istediğinizi üstte yazmaya başlayın ve aramak için enter tuşuna basın. İptal için ESC tuşuna basın.

English EN Français FR Español ES Türkçe TR